โต๊ะพูล สด เช่า และ แบ่งรายได้ ติดต่อ ลูกปลา ค่ะ

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2562 11:30:14 น. เข้าชม 1581 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

<font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">สวัสดีค่ะ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">ทางร้านเป็นผู้ผลิต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">และ จำหน่าย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะโกล์</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์ </font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">เน้นความแข็งแรง</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">และ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ทนทาน</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp</font></span><font color="#000000">ในการทำสินค้าของที่ร้าน</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">สนใจขอรายละเอียดได้ค่ะ ลูกปลา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โทร. </font></span><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">081-240-7552, 089-204-5662</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">ดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">http://www.pool1snooker.myreadyweb.com</font></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000"><br></font></span><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">ติดต่อทาง</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">อีเมล์ที่นี้นะค่ะ</font></span><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span><font color="#000000">:</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><a href="" mailto:patchara_tim@yahoo.com""=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><u><font color="#0000f0">patchara_tim@yahoo.com</font></u></span></a></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">ติดต่อทาง </font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">line</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ID :</font><span lang="" th""=""><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">lookpla2407552</font></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">ติดต่อทาง</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">facebook</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">ที่นี่นะค่ะ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">www.facebook.com/pool1snooker</font></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">ทางร้านมีบริการ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">แบบ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">แบ่ง</font></span></b><b><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000"></font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">และ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">เช่ารายเดือน</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ให้กับร้านอาหาร, ผับ, บาร์,</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">สถานที่ต่าง ๆ</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">รายละเอียดขนาด และ ราคาของ </font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp</font></span><font color="#000000">โต๊ะพลู</font></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">3.5x7 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">(Modern</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Pool)</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">ไม่หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">45,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">3.5x7 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">(Modern</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Pool)</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">65,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะพูล </font></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp</font></span><font color="#000000">3.5x7 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">(Wood</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Classic, American</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Pool)</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">ไม่หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">55,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">3.5x7 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">(Wood</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Classic, American</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Pool)</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">75,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">จะมีทั้งหมด</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">3</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">ขนาด</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">3x6 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต, </font></span><font color="#000000">3.5x7 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต, </font></span><font color="#000000">4x8 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต,</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ขนาดที่นิยมใช้ในไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">3.5x7 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">เป็น</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ขนาดที่ใช้กันมากที่สุด</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">รุ่นของ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะพูล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">จะมี</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">3</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">รุ่น</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span><font color="#000000">ได้แก่</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">Modern</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Pool, American</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Pool, Wood</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">Classic</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">โต๊ะโกล์ไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">หรือ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะฟุตบอล</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">จะมี</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">2</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">รูปแบบ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">คือ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะโกล์ไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">และ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะโกล์ยูโร</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">มีให้เลือกใช้</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">แบบทั้งหยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span><font color="#000000">แบบไม่หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ตามที่ลูกค้า</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ต้องการ</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">โต๊ะโกล์ไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">จะเป็นรุ่น ที่ขายดีกว่า</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โต๊ะโกล์ยูโร</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">เพราะว่า</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โกล์ไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">จะเป็นรุ่นที่</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">คนไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">เล่นแล้วถนัดกว่า</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">จึงทำให้</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">โกล์ไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">เป็นเกมส์การเล่นที่</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">สนุก</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">เกมส์เร็ว</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">เร้าใจ</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะโกล์ไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ไม่หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">19,500 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะโกล์ไทย</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">22,500 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะโกล์ยูโร</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ไม่หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">31,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะโกล์ยูโร</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">หยอดเหรียญ</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">34,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><span lang="" 115="" th""="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์ที่ทางร้านทำการผลิต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">จะมีทั้งหมด</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><span 115="" 16pt="" new","serif"="" "angsana=""><font color="#000000">4 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ขนาด</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span></span><font color="#000000">3x6 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต, </font></span><font color="#000000">4x8 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต, </font></span><font color="#000000">5x10 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต, </font></span><font color="#000000">6x12 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ขนาดมาตรฐานใช้แข่งขัน</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp&nbsp </font></span><font color="#000000">แล้วทุกขนาด</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">จะใช้</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ลูก, ไม้คิว</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">เป็นลูกจริงที่ใช้เล่นกับโต๊ะมาตรฐาน</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ในการเล่นทุกขนาด</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">มีรายละเอียดตามรายการข้างล่าง</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">นี้ค่ะ</font></span></span></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">3x6 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">พื้นไม้</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">24,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">3x6 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">พื้นหินแกรนิต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">35,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">4x8 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">พื้นหินแกรนิต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">45,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">5x10 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">พื้นหินแกรนิต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">55,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">6x12 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">Build</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><span lang="" th""=""><font color="#000000">ใหม่ </font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp</font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">95,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">โต๊ะสนุกเกอร์</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span></b><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">6x12 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">ฟุต</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">พื้นหินชนวน </font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp</font></span><font color="#000000">โต๊ะใหม่</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ราคา</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span></span><font color="#000000">120,000 </font><span lang="" th""=""><font color="#000000">บาท</font></span></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span 115="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">&nbsp</font></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font><p 0in="" 10pt"=""><b><span lang="" 115="" th""="" new","serif"="" "angsana="" 18pt=""><font color="#000000">ขอบคุณที่ติดตามสินค้าของทางร้าน</font><span yes"=""><font color="#000000">&nbsp </font></span><font color="#000000">ขอบคุณมาก ค่ะ</font></span></b></p><font color="#000000" face="" size="" times"="" new="" 3""="" roman"=""> </font>

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

คอนโด เขาใหญ่

(นครราชสีมา) - อสังหาริมทรัพย์ » คอนโดมิเนียม 15 มิ.ย. 2561

ราคา 1,500,000 บาท

เข้าชม 155 ครั้ง

ผลิต และ จำหน่าย โต๊ะฟุตบอล โต๊ะพลู โต๊ะสนุ้กเกอร์

(กรุงเทพมหานคร) - กีฬา » อุปกรณ์กีฬา 20 ส.ค. 2558

ราคา 0 บาท

เข้าชม 1582 ครั้ง

ขาย ปลาสิงห์ดำตามิด ครับ

(กรุงเทพมหานคร) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » สัตว์เลี้ยง 7 ก.พ. 2561

ราคา 200 บาท

เข้าชม 250 ครั้ง

ราคา 0 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ลูกปลา
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 มี.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 13 มี.ค. 2562 11:30:14 น.
  • ที่อยู่ : บางซื่อ
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0812407552
  • Email : patchara_tim@yahoo.com