บริการจัดส่ง แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ฟิตอาหาร กายภาพ จัดส่ง ตามบ้าน และโรงพยาบาล จัดส่งทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดและจัดส่งทั่วประเทศ

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2561 17:22:30 น. เข้าชม 57 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

<p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0ptmargin-right:0cmmargin-bottom: 7.5ptmargin-left:0cmline-height:normalmso-outline-level:1"><b><span lang="TH" style="font-size:18.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font: major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646mso-font-kerning:18.0pt">บริการจัดส่ง&nbsp แม่บ้าน&nbsp&nbsp แม่ครัว&nbsp&nbsp พี่เลี้ยงเด็ก&nbsp&nbsp ดูแลผู้สูงอายุ &nbspดูแลผู้ป่วย&nbsp&nbsp เฝ้าไข้&nbsp&nbsp&nbsp ฟิตอาหาร&nbsp กายภาพ&nbsp&nbsp จัดส่ง ตามบ้าน&nbsp&nbsp และโรงพยาบาล&nbsp จัดส่งทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดและจัดส่งทั่วประเทศ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0ptmargin-right:0cmmargin-bottom: 7.5ptmargin-left:0cmline-height:normalmso-outline-level:1"><b><span lang="TH" style="font-size:18.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font: major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646mso-font-kerning:18.0pt">บริษัท รักษาความปลอดภัยแฟมิลี่</span></b><b><span style="font-size:18.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font: major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646mso-font-kerning:18.0pt"> 54&nbsp<span lang="TH">จำกัดและ หจก.ดอนเมืองเนอร์สชิ่งโฮม<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0ptmargin-right:0cmmargin-bottom: 7.5ptmargin-left:0cmline-height:normalmso-outline-level:1"><span lang="TH" style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font: major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">เปิดบริการมานานกว่า</span><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font: major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">&nbsp13&nbsp<span lang="TH">ปี จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย มีการตรวจสอบประวัติของพนักงานทุกคนอย่างละเอียดรวมทั้งได้มีการฝึกอบรมการทำงานของพนักงาน การพูดจาที่สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม</span></span><b><span style="font-size:18.0pt font-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646mso-font-kerning:18.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">1)&nbsp<span lang="TH">พนักงานแม่บ้าน แม่ครัว ทำความสะอาดบ้านโดย ทั่วๆไป ซัก รีด เสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน- ช่วยทำอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าว ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้า-ออก และอื่น ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน</span><br> <br> 2)&nbsp<span lang="TH">พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ซักรีดเสื้อผ้าของเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเด็กและห้องเด็ก ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก และอื่น ๆ ตามคำแนะนำของคุณพ่อและคุณแม่ของเด็ก</span><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">3)&nbsp<span lang="TH">พนักงานดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดยา ตามอาการของผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อน คอยพูดคุย พยุง ประคอง ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ดูแลการขับถ่าย</span>&nbsp</span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646"><o:p>&nbsp</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">&nbsp4<span lang="TH">)</span>&nbsp<span lang="TH">รปภ.</span>&nbsp&nbsp<span lang="TH">บริการรักษาความปลอดภัย</span>&nbsp<span lang="TH">ควบคุมการเข้า/ออก</span>&nbsp<span lang="TH">บุคคลภายนอก</span>&nbsp<span lang="TH">ยานพาหนะ</span>&nbsp<span lang="TH">ป้องกันอัคคีภัย</span>&nbsp<span lang="TH">ควบคุมดูแล ทรัพย์สิน สถานที่ บุคลากร</span>&nbsp<span lang="TH">ควบคุมป้องกัน มิให้เกิดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้</span>&nbsp<span lang="TH">ควบคุมดูแล การจราจรและการเข้าออกสถานที่</span>&nbsp<span lang="TH">ควบคุมป้องกัน เขตหวงห้ามเฉพาะ</span>&nbsp<span lang="TH">ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างทุกประการ</span>&nbsp<span lang="TH">และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2pttab-stops:231.0ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0pt font-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">•&nbsp<span lang="TH">คอนโดมิเนียม</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif">&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">•&nbsp<span lang="TH">อพาร์ทเม้นท์</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">•&nbsp<span lang="TH">ที่พักอาคารชุด</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">•&nbsp<span lang="TH">โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">•&nbsp<span lang="TH">อาคารพาณิชย์ หมู่บ้าน</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">•&nbsp<span lang="TH">อาคารสูง</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">•&nbsp<span lang="TH">ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า งานแสดงสินค้า</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646">•&nbsp<span lang="TH">บริษัท ห้าง ร้าน</span></span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2pttab-stops:217.5ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0pt font-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp <br> <b><span lang="TH">หมายเหตุ</span></b>&nbsp<br> <span lang="TH">พนักงานทุกตำแหน่งที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังบ้านของท่านนั้น หากท่านไม่เป็นที่พึงพอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้ หากพนักงานที่ส่งไปมีกิจธุระที่จะต้องหยุดงาน ทางเรามีพนักงานคนใหม่ ไปแทนหรือเปลี่ยนให้ท่านได้หากท่านต้องการ พร้อมบริการจัดส่งให้ท่านถึงที่บ้าน</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646"><br> <b><span lang="TH">ข้อมูลลิขสิทธิ์</span></b>&nbsp<br> <span lang="TH">จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่</span>&nbsp0115554007901</span><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quot mso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646"><br> <b><span lang="TH">สถานที่อยู่ &nbsp</span></b></span><b><span style="font-size: 16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidi mso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:red">24/213 &nbsp<span lang="TH">หมู่</span>&nbsp9&nbsp &nbsp<span lang="TH">หมู่บ้านอยู่เจริญ</span>&nbsp &nbsp<span lang="TH">ถนน.วิภาวดีรังสิต &nbspซอย.</span>37&nbsp &nbsp<span lang="TH">แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง</span>&nbsp &nbsp<span lang="TH">กรุงเทพมหานคร</span>&nbsp , 10210<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><b><span style="font-size:16.0ptfont-family: &quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:red"><o:p>&nbsp</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt font-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">ข้อมูลการติดต่อ โทร</span></b><b><span style="font-size:16.0pt font-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">&nbsp025334163&nbsp, 083-7507827</span></b><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt font-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">อีเมล์</span></b><b><span style="font-size:16.0ptfont-family: &quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">&nbsp</span></b><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quot mso-ascii-theme-font:major-bidimso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font: major-bidicolor:#0070C0">seuritydonmueang15@gmail.com</span><b><span lang="TH" style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font: major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#0070C0"> </span></b><b><span style="font-size:16.0ptfont-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font: major-bidimso-fareast-font-family:&quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidi mso-bidi-theme-font:major-bidicolor:#464646"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cmmargin-bottom:.0001ptline-height: 19.2ptvertical-align:baseline"><b><span lang="TH" style="font-size:16.0pt font-family:&quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">เว็บไซต์</span></b><b><span style="font-size:16.0ptfont-family: &quotAngsana New&quot,&quotserif&quotmso-ascii-theme-font:major-bidimso-fareast-font-family: &quotTimes New Roman&quotmso-hansi-theme-font:major-bidimso-bidi-theme-font:major-bidi color:#464646">&nbsp</span></b><a href="http://www.nursing.co.th/" target="_blank"><b><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif color: rgb(17, 85, 204)">http://www.nursing.co.th</span></b></a><span style="font-size: 16pt font-family: &quotAngsana New&quot, serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p>

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

คอนโด เขาใหญ่

(นครราชสีมา) - อสังหาริมทรัพย์ » คอนโดมิเนียม 15 มิ.ย. 2561

ราคา 1,500,000 บาท

เข้าชม 172 ครั้ง

0946456262 ไทยอินเตอร์ บล็อก

(ฉะเชิงเทรา) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 29 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 178 ครั้ง

0946456262

(กาฬสินธุ์) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 29 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 195 ครั้ง

RSM ยางมะตอย ยางมะตอยสำเร็จรูป ยางมะตอยหยอดร่องคอนกรีต ยางมะตอย RSM ยางมะตอยสำเร็จรูป ยางมะตอยหยอดร่องคอนกรีต ยางมะตอยก้อนหยอดจอยท์ ยางมะตอยอุดรอยแตกร้าว ยางมะตอยแบบปั้น ยางมะตอยร้อน ยางมะตอยเย็น ยางมะตอยสำเร็จรูป

(กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 2 มิ.ย. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 4461 ครั้ง

RSM อีพ็อกซี่ RSM EPOXY อีพ็อกซี่เสียบเหล็ก อีพ็อกซี่ซ่อมรอยแตกร้าว อีพ็อกซี่เคลือบพื้น เชื่อมประสานคอนกรีต อีพ็อกซี่สำหรับอัดฉีด อีพ็อกซี่ซ่อมรอยแตกร้าว อีพ็อกซี่เคลือบพื้น เชื่อมประสานคอนกรีต อีพ็อกซี่สำหรับอัดฉีด

(กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 2 มิ.ย. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2241 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : สิริฉาย บานทรงกิจ (อ๋อง)
  • ความต้องการ : บริการ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 19 ก.ค. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 19 ก.ค. 2561 17:22:30 น.
  • ที่อยู่ : 24/213 หมู่ 9 หมู่บ้านอยู่เจริญ ถนน.วิภาวดีรังสิต ซอย.37 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร , 10210
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0837507827
  • Email : marshmees@gmail.com