0946456262 แผ่นปูทางเดิน แผ่นทางเท้า บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม บล็อกตัวไอ บล็อกหกเหลี่ยม การันตี คุณภาพและราคา

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2562 11:52:56 น. เข้าชม 174 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

<div><br></div><div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><table class=" cke_show_border" cellpadding="1" border="0" align="center" style="border: 1px dotted rgb(211, 211, 211) font-size: 14px line-height: 20px width: 672px"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><strong><a data-cke-saved-href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) outline: none"><img alt="" data-cke-saved-src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) cursor: default display: inline margin: 3px width: 120px"></a><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_2_bKmPgpEN.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_2_bKmPgpEN.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a>&nbsp</strong><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_182939_5_sqAnbrsP.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_182939_5_sqAnbrsP.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a><img src="http://www.atonmarket.com/_files/prakard/2015_01_08_103748_1_PhNmqAAm.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><strong><a data-cke-saved-href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) outline: none"><img alt="" data-cke-saved-src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) cursor: default display: inline margin: 3px width: 120px"></a></strong></td></tr></tbody></table><div><table class=" cke_show_border" cellpadding="1" border="0" align="center" style="border: 1px dotted rgb(211, 211, 211) width: 672px"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_02_20_104634_4_qOeadeFB.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_02_20_104634_4_qOeadeFB.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a>&nbsp&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_181736_2_sqeMsGdB.png" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_181736_2_sqeMsGdB.png" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101457_4_nMbNphaJ.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101457_4_nMbNphaJ.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a><span style="font-size: 9pt background-color: transparent">&nbsp</span><span style="font-size: 9pt background-color: transparent">&nbsp</span><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_103709_4_jANcbGAB.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_103709_4_jANcbGAB.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a>&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_183942_5_enOcIckJ.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_183942_5_enOcIckJ.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a><br><br><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_182456_4_feHKekNK.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_182456_4_feHKekNK.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_182841_3_qCbErkhC.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_182841_3_qCbErkhC.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a>&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101912_2_sPhOkhPM.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101912_2_sPhOkhPM.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a>&nbsp<img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_102549_3_dePPfJaF.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) font-size: 9pt background-color: transparent display: inline margin: 3px line-height: 16.2px">&nbsp&nbsp&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_184027_1_sNmNNcme.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_184027_1_sNmNNcme.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td></tr></tbody></table></div></div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><strong style="text-align: center color: rgb(255, 0, 0) font-size: 26px line-height: 1.2em">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp&nbsp</strong></div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><strong style="text-align: center color: rgb(255, 0, 0) font-size: 26px line-height: 1.2em"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Thaiinter Block</strong></div><h3 trebuchet="" ms"="" font-weight:="" 500="" line-height:="" 1.2em="" margin:="" 0px="" 10px="" padding:="" text-align:="" justify="" font-size:="" 22px="" !important"="" style="font-family: tahoma line-height: 1.5 margin-top: 10px text-align: justify"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">โรงงานไทยอินเตอร์ บล็อก ผลิตและจำหน่าย บล็อกปูพื้น ,บล็อกปูถนน ,แผ่นทางเดิน มีให้เลือกมากมาย รับประกันคุณภาพ คอนกรีตเนื้อแน่น สีไม่ซีด ราคาถูก สินค้า มอก./ธรรมดา บริการจัดส่งทั่วประเทศ&nbsp</span>ส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑล&nbsp</font></h3><h3 trebuchet="" ms"="" font-weight:="" 500="" line-height:="" 1.2em="" margin:="" 0px="" 10px="" padding:="" text-align:="" justify="" font-size:="" 22px="" !important"="" style="font-family: tahoma line-height: 1.5 margin-top: 10px text-align: justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 0) font-size: large line-height: 20.8px font-family: arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://bizweb.dktcdn.net/100/088/896/products/3607653unnamed.png?v=1463539452137" alt="รูปà¸&nbspาพที่เกี่ยวข้อง" style="width: 29.9219px height: 29.9219px">&nbsp&nbsp<span style="color: rgb(255, 0, 0)">โทร : &nbsp<a href="tel:094-645 6262">094-645 6262</a>&nbsp/&nbsp<a href="tel:061-682-6267">061-682-6267</a></span></strong><span style="font-size: large color: rgb(255, 0, 0) line-height: 20.8px font-family: arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp</strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0)">&nbsp</span></h3><h3 trebuchet="" ms"="" font-weight:="" 500="" line-height:="" 1.2em="" margin:="" 0px="" 10px="" padding:="" text-align:="" justify="" font-size:="" 22px="" !important"="" style="font-family: tahoma line-height: 1.5 margin-top: 10px text-align: justify">&nbsp<font size="4" color="#32cd32" style="font-weight: bold">ID LINE : thaiinterblock&nbsp&nbsp</font>&nbsp<strong style="font-family: quarkbold, Arial, sans-serif color: black line-height: 20.8px text-align: center"><font size="4" color="#ff0000">คลิก</font><font size="4" style="color: rgb(51, 51, 51)">&nbsp</font></strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https3A2F2Fline.me2Fti2Fp2Fwpyc-_AJev&ampamph=AT2NM0wGE0TSDztRT4ZE0PMH7qisWZujU0pfgAMUktwcfyK9rjQ5CF35BC6Iwk--Ib8jdnJr8IOGxSmDgwVON8C5yE1Hkdd-L0EY_BbzEvXokjqZ0liCdNpoeKnzDUnxCuPjzgnOkgbH2kUI4a__q8Bi3hcSR3Xhd7Dw_10IxjjjPtcNIVbg5vtnhz7e40ExYd_PJE7nLTuA3hzd5sF57_FB2ZO8Uk11rThd1NaqtwgMOeAEKc5EVfdM-n3KczyentfLI9D3oiF-6LlRDL7W27vncoMFIbVo56H0KT_ZxYLU59YEhaS0jc97iPTXN9yEt4LBmLzvZj_3Kn2RKiB9t50BNG2uKp1qewzZLNOSnc-2mfx01ZTRMPXnCiKIw5-dG2AosXVvUOd80vFAvusQzAhVYN7N" target="_blank" data-ft="{" tn":"-u"}"="" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" style="color: rgb(54, 88, 153) cursor: pointer outline: none font-family: Helvetica, Arial, sans-serif font-size: 16px text-align: start">https://line.me/ti/p/wpyc-_AJev</a>&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</h3><h3 style="font-family: tahoma line-height: 1.2 margin-top: 10px text-align: justify"><br></h3><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><table class=" cke_show_border" cellpadding="1" border="0" align="center" style="border: 1px dotted rgb(211, 211, 211) width: 531px"></table></div><h3 trebuchet="" ms"="" font-weight:="" 500="" line-height:="" 1.2em="" margin:="" 0px="" 10px="" padding:="" text-align:="" justify="" font-size:="" 22px="" !important"="" style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: tahoma margin-top: 10px text-align: justify"><span style="font-size: small">&nbsp<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span></span><span style="font-size: small color: rgb(0, 100, 0)">&nbsp &nbsp&nbsp</span><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: medium color: rgb(255, 0, 0)">&nbsp</span><span style="font-size: large color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp</span><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">โรงงานไทยอินเตอร์ บล็อก ผลิตและจำหน่าย&nbsp</span><font color="#ff6347">อิฐบล็อกตัวหนอน,</font><span style="color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#006400">บล็อกแปดเหลี่ยม ,</font></span><span style="line-height: 1.2em color: rgb(0, 0, 205)">&nbspบล็อกตัวไอ ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#ff0000">บล็อกหกเหลี่ยม</font></span><span style="line-height: 1.2em color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp,&nbsp</span>แผ่นทางเท้า&nbsp<font color="#c71585" style="line-height: 1.2em">(มีลายพัดโบก ลายหมากรุก ลายมุมซ้อน ลายสานเส้น ลายเกลียวคลื่น)</font><span style="line-height: 1.2em color: rgb(156, 0, 0)">&nbsp,</span><span style="line-height: 1.2em color: rgb(0, 0, 205)">บล็อกปูพื้น ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#000080">บล็อกปลูกหญ้า</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 205) line-height: 1.2em">&nbsp, แผ่นทางเดิน ,</span><span style="color: rgb(0, 0, 205) line-height: 1.2em">&nbsp</span><font color="#8b4513">แผ่นทางเท้าคนตาบอด</font><span style="color: rgb(0, 0, 205) line-height: 1.2em">&nbsp, แผ่นปูพื้นคอนกรีต ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#2f4f4f">บล็อกปูถนน</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 205) line-height: 1.2em">&nbsp, วัสดุกั้นขอบทางเท้า , วัสดุปูพื้น ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#ff4500">ขอบคันหินคอนกรีต&nbsp</font></span></font><font size="3">สินค้าเกรดทั่วไป(ที่ต้องการลดต้นทุน) และสินค้า มอก. สินค้ารับประกันคุณภาพ แข็งแรง สีไม่ชีด&nbsp<span style="background-color: rgb(255, 215, 0) color: rgb(0, 0, 255)">ราคากันเอง&nbsp</span>ปูง่ายสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สวยงาม</font></span></h3><div style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: x-small"><font size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: x-small"><h1 style="font-size: 12px font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px color: rgb(34, 34, 34) text-align: justify"><strong style="line-height: 16.2px color: rgb(128, 0, 0) font-size: medium">1.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="line-height: 16.2px color: rgb(128, 0, 0) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="line-height: 16.2px color: rgb(128, 0, 0) font-size: medium">แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า</strong><span style="line-height: 16.2px color: rgb(128, 0, 0) font-size: medium">&nbsp<br></span><span style="font-size: medium color: rgb(128, 0, 0)"><strong>&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</strong></span><span style="line-height: 16.2px font-size: medium color: rgb(128, 0, 0)"><strong>ขนาด</strong>&nbsp<strong>30 x 30 x 6</strong>&nbsp</span><strong style="line-height: 16.2px font-size: medium color: rgb(0, 0, 0)"><span style="color: rgb(128, 0, 0)">ซม. &nbspหน้าละเอียด / หน้าหยาบ<br></span></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0) font-size: medium"><span style="color: rgb(102, 102, 102)">&nbsp &nbsp &nbsp &nbspสีเทา</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp(ปูน / คอนกรีต)&nbsp</span>ดำ<span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 102, 0)">ส้ม</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 204, 0)">เหลือง</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(153, 51, 0)">น้ำตาล</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(51, 204, 255)">ฟ้า</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(0, 102, 0)">เขียว</span></strong></h1><h1 style="font-size: 10pt font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px text-align: justify"><strong style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">2.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า</strong><span style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">&nbsp<br></span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0, 51, 51)"><strong>&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</strong></span></span><strong style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">ขนาด</strong><span style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">40 x 40 x 4</strong><span style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 51, 51) font-size: medium">ซม. หน้าละเอียด / หน้าหยาบ<br></strong><strong style="font-size: medium"><span style="color: rgb(102, 102, 102)">&nbsp &nbsp &nbsp &nbspสีเทา</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp(ปูน / คอนกรีต)&nbsp</span>ดำ<span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 102, 0)">ส้ม</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 204, 0)">เหลือง</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(153, 51, 0)">น้ำตาล</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(51, 204, 255)">ฟ้า</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(0, 102, 0)">เขียว</span></strong></h1><h3 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px font-size: 10pt text-align: justify"><strong style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">3.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">บล็อกปูพื้นคตกริช (ตัวหนอน) Uni Pave</strong><strong style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</strong><br><strong style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">&nbsp &nbsp &nbsp &nbspขนาดมาตรฐาน</strong><span style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">11.5&nbspx&nbsp22.5&nbspx&nbsp6</strong><span style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">ซม.</strong><span style="color: rgb(178, 34, 34) font-size: medium">&nbsp</span><br><strong style="font-size: medium"><span style="color: rgb(102, 102, 102)">&nbsp &nbsp &nbsp &nbspสีเทา</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp(ปูน / คอนกรีต)&nbsp</span>ดำ<span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 102, 0)">ส้ม</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 204, 0)">เหลือง</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(153, 51, 0)">น้ำตาล</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(51, 204, 255)">ฟ้า</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(0, 102, 0)">เขียว</span></strong></h3><h5 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px font-size: 10pt text-align: justify"><strong style="color: rgb(51, 51, 0) font-size: medium">4.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="color: rgb(51, 51, 0) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(51, 51, 0) font-size: medium">บล็อกปูพื้นอัฐศิลา (แปดเหลี่ยม) Octa</strong><span style="color: rgb(51, 51, 0) font-size: medium">&nbsp</span><br><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(51, 51, 0)"><strong>&nbsp &nbsp &nbsp &nbspขนาดมาตรฐาน</strong>&nbsp<strong>6</strong>&nbsp<strong>ซม. (</strong><strong>25</strong>&nbsp</span><strong><span style="color: rgb(51, 51, 0)">ก้อน/ตร.ม.)</span></strong></span><br><strong style="font-size: medium"><span style="color: rgb(102, 102, 102)">&nbsp &nbsp &nbsp &nbspสีเทา</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp(ปูน / คอนกรีต)&nbsp</span>ดำ<span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 102, 0)">ส้ม</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 204, 0)">เหลือง</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(153, 51, 0)">น้ำตาล</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(51, 204, 255)">ฟ้า</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(0, 102, 0)">เขียว</span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">&nbsp &nbsp</span></h5><h3 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px font-size: 10pt text-align: justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">5.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">บล็อกลูกเต๋า</strong><span style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">(</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">จตุรัส)&nbsp</strong><br><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0, 0, 128)"><strong>&nbsp &nbsp &nbsp &nbspขนาด</strong>&nbsp<strong>6</strong>&nbsp<strong>ซม. (</strong><strong>25</strong>&nbsp<strong>ก้อน/ตร.ม.)</strong>&nbsp</span></span><br><strong style="font-size: medium"><span style="color: rgb(102, 102, 102)">&nbsp &nbsp &nbsp &nbspสีเทา</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp(ปูน / คอนกรีต)&nbsp</span>ดำ<span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 102, 0)">ส้ม</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(255, 204, 0)">เหลือง</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(153, 51, 0)">น้ำตาล</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(51, 204, 255)">ฟ้า</span><span style="color: rgb(204, 51, 204)">&nbsp</span><span style="color: rgb(0, 102, 0)">เขียว</span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 128) font-size: medium">&nbsp &nbsp&nbsp</span></h3><h6 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px color: rgb(34, 34, 34) font-size: 10pt text-align: justify"><span style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">6.&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">บล็อกปลูกสนามหญ้า</strong><span style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">&nbsp (Turf Stone) (10 ก้อน / ตร.ม. )</span><br><span style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</span><strong style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">ขนาด</strong><span style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">40&nbspx&nbsp25&nbspx&nbsp8</strong><span style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(128, 0, 128) font-size: medium">ซม. สีคอนกรีต</strong></h6><h5 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px font-size: 10pt text-align: justify"><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">7.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">วัสดุกั้นขอบทางเท้า</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">(</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">ขอบคันหิน ขนาด</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">1</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">ม.)</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbspCube stone</span><br><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ขนาด</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">1&nbspx0.15&nbspx&nbsp0.30</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">ม.</strong><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-size: medium">&nbsp</span></h5><div style="font-family: Arial, Verdana text-align: justify line-height: 16.2px font-size: medium"><h1 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif color: rgb(51, 51, 51)"><font size="3"><strong>8.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="color: rgb(0, 0, 128)">&nbsp</span><strong>บล็อกหกเหลี่ยม (ศิลาหกเหลี่ยม)</strong><strong>&nbsp<br></strong></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 128)"><strong>&nbsp &nbsp &nbsp &nbspขนาด</strong>&nbsp<strong>11.5 x 19 x 6</strong>&nbsp<strong>ซม. (60</strong>&nbsp<strong>ก้อน/ตร.ม.)</strong></span></font><strong style="font-size: medium"><span style="color: rgb(102, 102, 102)">&nbsp &nbsp</span></strong><span style="font-size: medium color: rgb(0, 0, 128)">&nbsp&nbsp</span></h1><h3 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="3"><span style="color: rgb(128, 0, 128)"><br></span></font></h3><h3 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="3"><span style="color: rgb(128, 0, 128)">9.&nbsp&nbsp&nbsp</span><font color="#0000cd">&nbsp<strong>บล็อกศรศิลา ( 43 ก้อน / ตร.ม. )</strong><br><strong>&nbsp &nbsp &nbsp &nbspขนาด</strong>&nbsp<strong>11.5 x 25 x 6</strong>&nbsp<strong>ซม. สีคอนกรีต</strong></font></font></h3></div><h3 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px font-size: 10pt text-align: justify"><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium"><br></strong></h3><h3 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif line-height: 16.2px font-size: 10pt text-align: justify"><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">10.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><span style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">วัสดุกั้นขอบทางเท้า</strong><span style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">(</strong><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">ขอบคันหิน ขนาด</strong><span style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">50</strong><span style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">ซม.) Cube stone&nbsp</strong><br><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ขนาด</strong><span style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">0.50&nbspx&nbsp0.11&nbspx&nbsp0.20</strong><span style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp</span><strong style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">ม.</strong><span style="color: rgb(51, 0, 153) font-size: medium">&nbsp</span></h3><div style="font-family: Arial, Verdana text-align: justify line-height: 16.2px font-size: medium"><h3 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><font style="color: rgb(255, 102, 0)"><font size="3"><strong style="color: rgb(51, 51, 51)"><br></strong></font></font></h3><h3 style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><font style="color: rgb(255, 102, 0)"><font size="3"><strong style="color: rgb(51, 51, 51)">11.&nbsp&nbsp&nbsp</strong><font color="#800080"><strong>วัสดุกั้นขอบทางเท้า</strong>&nbsp<strong>(</strong><strong>ขอบคันหิน ขนาด</strong>&nbsp<strong>50</strong>&nbsp<strong>ซม.) Cube stone&nbsp</strong><br><strong>&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ขนาด</strong>&nbsp<strong>0.50&nbspx&nbsp0.11&nbspx&nbsp0.20</strong>&nbsp<strong>ม.</strong>&nbsp</font></font></font></h3><div><font style="color: rgb(255, 102, 0)"><font size="3"><font color="#800080"><br></font></font></font></div></div></div><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="color: rgb(0, 0, 0) margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><span style="font-weight: bold line-height: 1.2em"><font size="4"><span class="Apple-tab-span" style="color: rgb(0, 0, 205) white-space: pre"> </span><font color="#0000cd">&nbsp &nbsp &nbsp&nbsp</font></font></span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="color: rgb(0, 0, 0) margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><span style="font-weight: bold line-height: 1.2em"><font size="4"><font color="#0000cd">&nbsp &nbsp&nbsp<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span></font></font></span></p><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0, 0, 255)"><strong>หากท่านสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้อง</strong></span></span></div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><div style="color: rgb(0, 0, 0) line-height: 20.8px"><b><font size="4"><font color="#483d8b">&nbsp</font><font color="#0000cd">&nbsp</font></font></b></div><span style="line-height: 20.8px">&nbsp &nbsp &nbsp&nbsp</span></div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px"="" style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"><strong style="color: rgb(51, 51, 51) line-height: 20.8px font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size: 13px border-style: initial border-color: initial border-image: initial"><img alt="wink" data-cke-saved-src="http://www.emmamarket.com/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif" src="http://www.emmamarket.com/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif" title="wink" style="cursor: default"></span><span style="font-size: 13px">&nbsp</span><font size="4">&nbsp Tel &nbsp : &nbsp</font><span style="font-size: 18px"><a href="tel:094-645 6262">094-645 6262</a>&nbsp/&nbsp<a href="tel:061-682-6267">061-682-6267</a></span></span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 13px line-height: 20.8px font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 16px"><strong><span style="font-size: 18px">&nbsp</span>&nbsp</strong></span><img alt="smiley" data-cke-saved-src="http://www.rumruay.com/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif" src="http://www.rumruay.com/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif" title="smiley" style="cursor: default height: 20px width: 20px"></span><div style="line-height: 16.2px"><font face="sans-serif, Arial, Verdana, Trebuchet MS" color="#333333"><span style="font-size: 13px line-height: 20.8px"><br></span></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51) line-height: 20.8px"><div style="font-size: 13px"><span style="font-size: 16px line-height: 20.8px"><b><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Fax &nbsp:&nbsp&nbsp<a href="tel:02 -063 5539">02 -063 5539</a>&nbsp&nbsp</b></span></div><div style="font-size: 13px"><span style="font-size: 16px line-height: 20.8px"><b><br></b></span></div><div><span style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 128)"><strong><b style="color: rgb(0, 0, 0) line-height: 20.8px"><font color="#0000cd"><font size="3">Website&nbsp<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>:</font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.thaiinterblock.com/" class="ot-anchor aaTEdf" jslog="10929 track:click" dir="ltr" style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px text-align: center white-space: pre-wrap -webkit-tap-highlight-color: transparent"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre -webkit-tap-highlight-color: transparent background-color: transparent"> </span><font size="4" face="Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif" color="#337ab7"><span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent">www.thaiinterblock.com</span></font></a><span style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px text-align: center white-space: pre-wrap"><font size="4"></font></span></font></b></strong></span></div><div><span style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 128)"><strong><b style="color: rgb(0, 0, 0) line-height: 20.8px"><font color="#0000cd"><span style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px text-align: center white-space: pre-wrap"><font size="4"><br></font></span></font></b></strong></span></div><div><span style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 128)"><strong><font size="3">e-mail&nbsp</font><span class="Apple-tab-span" style="font-size: 16px white-space: pre"> </span><span style="font-size: 16px">:&nbsp</span></strong></span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://thaiinter_b@hotmail.com/" class="ot-anchor aaTEdf" jslog="10929 track:click" dir="ltr" style="background-color: rgb(254, 254, 254) color: rgb(41, 98, 255) -webkit-tap-highlight-color: transparent font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px white-space: pre-wrap"><font size="4">https://thaiinter_b@hotmail.com</font></a></div></div><div style="line-height: 20.8px"><strong style="line-height: 20.8px text-align: center"><font size="4" color="#32cd32">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</font></strong></div><div style="line-height: 20.8px"><strong style="line-height: 20.8px text-align: center"><font size="4" color="#32cd32"><br></font></strong><h3><strong style="line-height: 20.8px text-align: center"><font size="4">ID Line : thaiinterblock</font><font size="4" color="#ff0000">&nbspคลิก</font><font size="4">&nbsp</font></strong><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https3A2F2Fline.me2Fti2Fp2Fwpyc-_AJev&ampamph=AT2NM0wGE0TSDztRT4ZE0PMH7qisWZujU0pfgAMUktwcfyK9rjQ5CF35BC6Iwk--Ib8jdnJr8IOGxSmDgwVON8C5yE1Hkdd-L0EY_BbzEvXokjqZ0liCdNpoeKnzDUnxCuPjzgnOkgbH2kUI4a__q8Bi3hcSR3Xhd7Dw_10IxjjjPtcNIVbg5vtnhz7e40ExYd_PJE7nLTuA3hzd5sF57_FB2ZO8Uk11rThd1NaqtwgMOeAEKc5EVfdM-n3KczyentfLI9D3oiF-6LlRDL7W27vncoMFIbVo56H0KT_ZxYLU59YEhaS0jc97iPTXN9yEt4LBmLzvZj_3Kn2RKiB9t50BNG2uKp1qewzZLNOSnc-2mfx01ZTRMPXnCiKIw5-dG2AosXVvUOd80vFAvusQzAhVYN7N" target="_blank" data-ft="{" tn":"-u"}"="" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" style="color: rgb(54, 88, 153) cursor: pointer outline: none font-family: Helvetica, Arial, sans-serif font-size: 16px text-align: start">https://line.me/ti/p/wpyc-_AJev</a></h3><h3><b style="text-align: left line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 205) font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://facebook.com/thaiinter.block" class="ot-anchor aaTEdf" jslog="10929 track:click" dir="ltr" style="color: rgb(0, 0, 255) outline: 0px -webkit-tap-highlight-color: transparent font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px white-space: pre-wrap">https://facebook.com/thaiinter.block</a><span style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px white-space: pre-wrap"></span></b></h3></div><div style="text-align: left line-height: 20.8px"><b style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 205) font-size: large"><span style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px white-space: pre-wrap"> </span></b><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_183032_1_scnCgenn.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2017_06_28_183032_1_scnCgenn.jpg" alt="" width="120" border="0" align="absmiddle" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px"></a></div></div></div><div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px"="" style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: tahoma font-size: 12px text-align: justify"></div></div>

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : thaiinterblock
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 22 เม.ย. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 22 เม.ย. 2562 11:52:56 น.
  • ที่อยู่ : 79/1
  • จังหวัด : ชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0946456262
  • Email : thaiinter_b@hotmail.com